die lewensafrigter
 
die lewensafrigter

Buiten vir my kwalifikasies het ek ervaring en ‘n diep passie. Wanneer iemand vir my CV vra, verwys ek hulle, sonder om te skroom na my twee seuns. Beide is leiers wat ‘n rekenbare impak maak in hulle omgewing en binne in hul vriendekringe.

Vir te lank het ek gedoen wat my hand vind om te doen net om rekeninge te betaal en ander verantwoordelikhede te probeer nakom. “Doen wat jou hand vind om te doen”, was ‘n groot deel van my lewe. Vele pogings om ‘n besigheid te vestig, het met gemengde resultate afgegaan. Ek kon net nie lank genoeg hou van wat ek doen nie, al het dit geld ingebring. 

Deur alle pogings het 1 faktor uitgestaan, ek is passievol oor mense en hul welstand. Dit was ook die rede waarom ek op ‘n uitdaging van ‘n ander aard besluit het. Op 45 het ek geregistreer vir graadstudies in bediening, in Engels bekend as “Ministry.” 

Ek het my Honneursgraad voltooi en ook begin met ‘n Meestersgraad. Maar daar was steeds iets afwesig. Gedurende die proses was ek op soek na ‘n mentor. My ontnugtering was groot in die sin dat van my oproepe nie eens beantwoord was nie. Die mentorskap waarna ek uitgesien het was net ‘n leë verwagting. Duisende rande en ‘n groot aantal studie-ure later, het ek besef ek was in vir ‘n les van die lewe. ‘n Onvervulde lewe wat oorloop van frustrasie is ondraaglik. Nie net vir myself nie maar ook vir my gesin. 

Die finansiële impak en die ure wat dit opgeneem het, was nie verkwis nie. Ek het die geleentheid gebruik en iets positief daaruit gekry. Met ‘n klein rigtingverandering het ek op ‘n ongelooflike vervullende reis gegaan en as lewensafrigter gekwalifiseer. 

‘n Kombinasie van kennis en ervaring het my laat sien dat ek die vermoë het om ‘n wesenlike impak op mense se lewens te kan maak. Ek verstaan iets van die lewe uitsorteer en die langpad korter maak. Ek het gesien dat ek waarde toevoeg tot mense, hulle verhoudings en hulle help om vervulling te vind.

My leuse het geword: “Jy moet dit ‘like’ om werk toe te gaan en dit ‘like’ om huis toe te gaan”.

Om waarde toe te voeg tot mense se lewens met ‘n goed uitgewerkte Outeur van My Lewe Program het die middelpunt van my lewe geword. As lewensafrigter vervul ek die rol van die spieëltjie in jou blindekol, ‘n klankbord vir nuwe idees en padmerker om jou veilig by jou lewensbestemming uit te bring.

Ek kan nie jou omstandighede verander nie, maar ek kan verander hoe jy daaroor voel. Dit doen ons deur die lewe met ‘n positiewe benadering aan te pak en uit te sorteer. 

Ek sien op ‘n gereelde basis hoe verhoudings verbeter, beide persoonlik en professioneel. Dit lei tot harmonie in huishoudings en sukses in besigheid. Lewensafrigting lewer ‘n positiewe bydrae. Hier is ook vir jou geleentheid vir ‘n gelukkige vervulde lewe. 

About the Coach
Why employ a life coach
waarom 'n lewensafrigter aanstel

'n Lewe vol betekenis, vervulling, sukses, voorspoed en geluk. 

As hierdie woorde iets in jou wakker maak, moet jy lewensafrigting oorweeg.

Jou lewensafrigter help jou om doelwitte te stel en gee jou leiding hoe om dit te bereik. Jou lewensafrigter help jou om jou voornemens ‘n werklikheid te maak. Deur verskeie beproefde metodes te gebruik, word uitdagings bepaal wat jou in staat stel om stapsgewys doelwitte te bereik.

Jy sal deurlopend met die 1% reël gekonfronteer word. Die 1% reël bepaal dat, met verloop van tyd, die meerderheid van die erkenning gegee word aan die persone, spanne en organisasies wat ‘n 1% voordeel oor die kompetisie het. Wat verbasend is, is dat jy nie twee maal beter hoef te wees om twee maal die resultate te bereik nie. Jy hoef net effens beter te wees.

"The whole principle came from the idea that if you broke down everything you could think of that goes into riding a bike, and then improved it by 1%, you will get a significant increase when you put them all together,"

British Cycling's performance director Dave Brailsford

Deelnemers aan ‘ʼn lewensafrigtingsplan verbeter hulle lewens deur sinvolle uitdagings te voltooi. Jou lewensafrigter is soos ‘n “gym partner” wat jou motiveer en sorg dat jy vordering maak, maar meer belangrik dat die vordering in die regte rigting en teen die regte tempo is.

Dit is anderkant die grense van gemak waar jy jouself sal ontmoet. Jy sal ‘n doelgerigte gesprekvoeringsproses deurgaan wat jou sal bemagtig sodat jy jou volle potensiaal kan bereik.

Indien jy een van hierdie persone is, sal jy met die hulp van ‘n lewensafrigter deur middel van toegewyde gesprekvoering gefasiliteer word tot persoonlike groei. Jy sal jou doelwitte vinniger en makliker bereik as om op jou eie stoom te probeer.


'n Lewensafrigter is 

nie 'n psigiater nie

Dink aan jou lewensafrigter as ‘n fasiliteerder wat jou met berekende aksiestappe help om doelwitte te bereik.

Wanneer jy na jou eie gesig wil kyk, gaan staan jy voor ‘n spieël. Die probleem is dat wanneer jy na jou lewe wil kyk, is daar geen beeld nie. Om die beelde te verkry, het jy die insette nodig van ‘n persoon wat opreg en passievol oor die lewe is, om jou blindekol uit te wys.

Vervulling in die lewe word gevind deur wat ons deel met ander mense, ons lewe, ons begeertes, ons idees en liefde. Dit is soms moeilik om uit te werk waar om te begin, hoe vordering gemaak moet word en soms die moeilike deel wanneer iets beëindig moet word. Die doel is om struikelblokke te verwyder en vryheid te beleef.

Dit is hier waar die lewensafrigter jou sterk- en swakpunte identifiseer, wat oorkom moet word en wat jou terughou. In sommige gevalle word die hulp van ‘n sielkundige of ’n psigiater verkry om geestestoestand-verwante probleme uit te sorteer, maar meer gereeld, sal die vermoë van ‘n lewensafrigter met lewenservaring die doel dien. 

So, wat is die verskil? 

Lewensafrigting is terapeuties van aard, maar daar is verskille tussen lewensafrigting en psigiatrie. 

• ‘n Lewensafrigter kyk na die hede en werk in die rigting van die

   toekoms, terwyl ‘n psigiater na die verlede kyk en probeer uitwerk

   hoe die kliënt die hede kan hanteer.

•  Lewensafrigting verskaf struktuur en aanspreeklikheid, terwyl 

   psigiatrie meer oop is met betrekking tot uitkomste.

• ‘n Lewensafrigter werk met bepaalde doelwitte en hoe om dit te

   bereik, terwyl psigiatriese vordering bepaal word deur hoe die kliënt

   voel en wat hulle beter sal kan laat voel in die oomblik. In psigiatrie

   word basies vergelyk wat anders was sedert die vorige besoek en

   watter gebeure (“triggers”) ‘n effek op die kliënt gehad het.

Ek is gaande oor die uitdrukking “Nothing beats Experience.” Die uitdrukking word ook gebruik as, “jy kan nie ervaring koop nie.” Met lewensafrigting het juis hierdie uitdrukking sy waarde verloor. ‘n Ervare positiewe en passievolle lewensafrigter kan aangestel word om ontwikkeling, groei en vryheid te bewerkstellig.

Enige afrigter se begeerte is om individue in sy span te ontwikkel. Sodoende word die kollektiewe oogmerk bereik om te wen en in besigheidsterme om profyt te maak, dit word bereik deur duidelike doelstellings en ‘n strategie wat lei tot sukses. Dit is waarom ek so gek is oor ekometrie, wat afgelei is van ekosisteem. Elke individu reageer op sy eie unieke manier in sy omgewing. Twee mense wat in presies dieselfde situasie geplaas word, kan dit nie op ‘n identiese wyse ervaar nie. Die Neuro-Coach Method™ is ontwikkel om dit aan te spreek. 

Deur hierdie afrigtingsmetode identifiseer ons nie net struikelblokke en praat daaroor om jou te laat beter voel nie, maar ons help die struikelblokke verwyder deur die wyse hoe jy dit sien en ervaar, te verwyder. Die Multi Level Neuro Processing™ is ‘n effektiewe metode om gedragsverandering te fasiliteer. 

Maak seker jou afrigter is gekwalifiseerd en geregistreer. 

Jou lewensafrigter, observeer lewe en fasiliteer gedragsverandering.

6177084e1789f82dee71f8546a46214f