getuigskrifte & pakkette
 

getuigskrifte

pakkette

•Let asseblief daarop dat alle sessies aanlyn of in persoon bespreek kan word•
Volg die onderstaande skakel om vandag nog jou sessie te bespreek.

UNCAGED CLARITY

GRATIS SESSIE

Nuwe besigheid, ongemaklike verhoudings of net waarheen nou? Jy is omring deur mense, besluite en gemengde gevoelens en onlosmaaklik 'n rolspeler in jou eie lewe. 


Omstandighede en verhoudings het 'n impak op ons lewens, maar hoe jy daarop gaan reageer hang van jou af. Met behulp van hierdie insiggewende oefening kry jy die geleentheid om terug te staan en op te weeg waarheen jy oppad is. Hierdie sessie bied jou 'n samevatting, gee jou rigting en plaas jou in 'n posisie om vorentoe te beweeg met positiwiteit en 'n duidelike plan.Uncaged-Clarity
Uncage-my-life

UNCAGE my life 

PER SESSIE

Hierdie sessies bied transformasie geleenthede. Van my kliënte beskryf hierdie ervaring as “uitdagend en bevrydend”.


'n Eerlike evaluasie word gedoen oor die situasies wat jy op alle vlakke ervaar beide persoonlik en professioneel. Elke mens het ‘n blindekol. Jou Uncaged Life Coach vervul die rol van ‘n blindekol spieëltjie. Om jou eie denke helder te hoor, het baie waarde en hierdie proses help jou om jou gedagtes uit te druk. Dit bied jou die geleentheid om met 'n nuwe perspektief te kyk na wat jou beïnvloed en die uitwerking wat dit op jou het. Dus kan jy aanspreek wat verander moet word en wat 'n positiewe fondasie is om te behou. As jy al ooit gewonder het hoe dit sal wees om “ge-fine tune” te word om impak in jou omgewing en produktiwiteit te verhoog is die vorm van gesprek vir jou.

Stres- en Traumaverligting

(SLUIT 6 SESSIES IN)

Ongeag wie jy is, stres en trauma is baie moeilik om op eie stoom te verwerk. Dalk klink die woorde bekend. "Ek gaan liewers dood as om weer deur so iets te gaan, of vergewe, maar vergeet nie, en ook as ek hom/haar nooit weer sien nie is dit te gou.”

Jou gedagtes het 'n fisiese reaksie in jou liggaam en trauma wat jy self probeer verwerk kan tot 6 dekades neem om te genees. Dit beteken eenvoudig dat jou hele lewe deur die onverwerkte trauma beïnvloed word. Negatiewe gedagtes hoop op en in sommige gevalle kan dit lei tot siekte toestande. Traumatiese ervarings lei tot fisiologiese stres en uiteindelik Traumatiese stres. In die toestand kan jy nie langer optimaal funksioneer nie. Jy is net eenvoudig nie meer die jy wat jy voorheen was nie.

Tekens hiervan is onderbroke slaappatrone, geheueverlies en meer gereelde argumente met geliefdes en kollegas. Gedurende traumatiese stres kan 'n individu onbelangrik voel, misverstaan en nie gehoor word nie, oogkontak word vermy en selfs geloof maak nie meer sin nie. 'n Voorbeeld hiervan is 'n gevoel van: "ek bid teen die plafon vas."

Studies het bewys dat trauma uit kinderjare 'n merkbare invloed het op daaglikse funksionering. Die letsel van trauma uit jou kinderjare veroorsaak dat jy nie altyd 'n goeie selfbegrip het nie en mense wat naby aan hierdie letsel kom word gewoonlik weggestoot. 

Deur Multi-Level Neuro Processing™ help ek jou om die spesifieke areas waar trauma plaasgevind het in die verlede te verwerk sodat dit jou nie huidiglik beïnvloed nie. Hierdeur word jy bemagtig met praktiese ondersteuning om jou lewe te kan hanteer. Multi-Level Neuro Processing™ en Tension & Trauma Releasing Exercises® (of TRE) is effektiewe metodes om stres en onderliggende toestande aan te spreek. Verligting van trauma en stres gee jou die kans om jou volle potensiaal uit te leef.

Stress-and-Trauma-Release
pexels-photo-1059110

OUTEUR VAN MY LEWE

(SLUIT 8 SESSIES IN)

Jy is waardevol en beskik oor vermoëns wat ontwikkel kan word. Dit is moontlik al op meer as een geleentheid vir jou gesê, maar voor jy dit nie SELF glo en daaraan begin werk nie gaan dit maar net gedagtes bly. 


Elkeen het iets wat ontwikkel moet word wat ‘n bydrae tot jou eie lewe gaan maak en ook in die van ander. Dit is altyd maklik om vir iemand ander krediet te gee, maar wat van jouself. Vat ‘n oomblik voor jy die vraag antwoord. Is jy so lief vir jouself soos vir iemand waarvoor jy werklik omgee? Elkeen het die geleentheid om die skrywer van sy/haar eie lewe wees. Jy is immers die hoof karakter in jou eie lewe.

 

Mense is sosiale wesens en dus verlang ons na positiewe interaksie in 'n gesonde en gebalanseerde milieu. Maar hoe wil jy hê moet jou lewe en vriendskapskring oor 3-5 jaar van nou af daarna uitsien? Wat is jou plan met ‘n langtermyn verhouding en hoe beplan jy om om te sien na jou kinders? Hoe beplan jy om jou vrye tyd te bestee en hoe gaan jy met versoekings en ander negatiewe aspekte deel? Hierdie vrae kort antwoorde om die totale omvang deur die hoofstukke van jou lewe te beskryf.

  

Die lewe bied uitdagings en keuses en hoe om dit te hanteer moet in die ruimtes ingeskryf word. 'n Objektiewe refleksie deur hierdie program bied jou 'n blik om te bepaal waar jy staan en waartoe jy in staat is. Vir my is hierdie nie slegs akademiese kennis nie, my ervaring daarvan was lewensveranderend.

(Jy kan my storie hier lees).

Die Outeur van my Lewe Program bied vir jou rigting en duidelikheid aangaande jou lewensdoel. Effektiewe verandering vind plaas deur 'n georganiseerde en goed beplande uiteensetting van jou doelstellings. Daar is meer van jou as wat jy van bewus is.

LOOPBAANBEPLANNING

VIR ASSESSERING EN SESSIE

Die loopbaanbeplanningsprogram is ontwerp om duidelikheid aangaande alle beroepskeuses te bied. Dit behels meer as om 'n studierigting by 'n universiteit te kies. Persone wat van beroep wil verander sal ook baat vind by hierdie program. 


Nie alle persone het die behoefte om verdere tersiêre studies aan te pak nie, die samelewing is saamgestel uit 'n groeiende getal persone wat ambagte en beroepe navolg wat 'n bydrae lewer tot belangrike dienste en die gemaklike funksionering van ons daaglikse bestaan. Aanlegtoetse alleen kan nie as die enigste maatstaf in loopbaanbeplanning gebruik word nie.


Met die Uncaged Loopbaanbeplanningsprogram word die leerder, student of potensiële werknemer toegerus met doelgerigte inligting. Wat wil jy word? Dit is 'n natuurlike vraag om te vra en dan is die neiging om alleenlik op aanleg toetse staat te maak.  


Alle beroepe vereis nie 'n universiteitsgraad nie. Binne vele beroepe is daar spesialiteit areas wat ontgin kan word. Dink bv. aan die gasvryheidsbedryf, die mediese veld, opvoeding of selfs regsgeleerdheid. Met hierdie program ondersoek ons waar jy inpas en 'n vervulde loopbaan kan volg.  


Career-Planning
Bespreek jou sessie vandag
Betaling